Brontosaurus Praha 7 a BEZK

   Útulné jeskynní prostory na Letné v Malířské ulici obývají dvě nevládní ekologické organizace, které se zabývají problémy životního prostředí. Jsou jimi Brontosaurus Praha 7 a Brontosauří ekocentrum Zelený klub (BEZK). Protože jejich činnost se do značné míry prolíná (obývají stejné prostory, řada členů Brontosaura Praha 7 pracuje i v BEZKu), představí se vám na následujících stránkách společně. Přesto mezi nimi existují i důležité rozdíly:

Brontosaurus Praha 7 (člen Asociace Brontosaura) je v podstatě dobrovolnou organizací, zaměřenou na ekologickou výchovu, ochranu přírody a kampaně. Má asi dvacet aktivních členů a zhruba dvě stovky dalších příznivců, kteří se čas od času účastní jejich akcí.

BEZK je malá profesionální organizace, zaměřená na šíření objektivních informací o životním prostředí. Nevstupuje do kampaní, protože by tak ztratila svoji nezávislost. Pracují v něm čtyři zaměstnanci na plný úvazek a asi 10 dalších na různé kousky úvazků.


Kdy jsme vznikli?

Brontosaurus Praha 7 vzniknul v roce 1990 na místě původní 2. ZO SSM Praha 7, jehož kořeny sahají někam k roku 1980.    Historie Brontosaura Praha 7

BEZK vzniknul v roce 1992.


Co děláme?


Kursy globálního myšlení
Akce -   (Haltýř - Informační občasník pro členy a příznivce BP7)

Ekologická výchova
Ochrana přírody
Právo na informace
Doprava v Praze a České republice
Vydané publikace
Informační služby
Kontaktní adresy