Šíření informací o životním prostředí

BEZK, Brontosaurus Praha 7, Pražské regionální centrum Asociace Brontosaura, koordinuje Pavel Činčera. Na všech projektech, které souvisí s Internetem, spolupracujeme s organizací Econnect, která funguje jako správce WWW serveru o životním prostředí a zároveň připojuje k Internetu nevládní organizace.


EkoList - měsíčník o problémech životního prostředí

Šéfredaktor:  Jakub Kašpar
(dále spolupracují: Pavel Činčera, Karel Stibral, Jirka Neustupa, Veronika Forková, Katka Ondřejová, Radek Svítil, Zuzana Ježek Terčová, Jakub Kašpar, Hynek Kalvoda, Bára Machoňová, Klára Koldová, Lucie Domonkošová, Michael Polák)
Časopis EkoList vydává BEZK od roku 1996, před tím již ale několik let vycházela jeho předchůdkyně Pecka. V současné době jde o časopis zaměřený na šíření objektivních a aktuálních informací a je jeden ze tří nejvýznamnějších periodik, vydávaných nevládními ekologickými organizacemi. Má několik pravidelných rubrik: Zelená domácnost, Monitor, Zprávy, Vyšlo, vychází, vyjde, Kalendář akcí a další. V současné době vychází v nákladu 1300 ks.


EkoList po drátě -internetový deník o problémech životního prostředí.

Šéfredaktor:  Radek Svítil

Na internetu je uveřejňován od počátku roku 1996, pod názvem Ekolist po drátě od prosince 1997.


Kalendář akcí v oblasti životního prostředí

Zpracovává: Ester Benešová(BEZK)

Kalendář zpracováváme z různých zdrojů (časopisy, elektronické konference, atd.) pro potřebu EkoListu a zpřístupňujeme jej na Internetu na adrese: http://www.ekolist.cz/kalendar.stm


Monitor zpráv o životním prostředí

Odborný garant:  Honza Činčera
Koordinátor:  Edita Lehká
Zpracovávají:   Michal Sobotka, Honza Všetečka -civilní služba

Cílem databáze Monitor je na Internetu provozovaná databáze článků z tisku se vztahem k životnímu prostředí. V současné době obsahuje databáze články z Mladé fronty Dnes, Práva, Lidových novin, Metra, Respektu, Ekolistu, Alternativy, Biomu a tiskové zprávy MŽP a NGO. Databáze je přístupná na adrese http://www.ecomonitor.cz/. Monitor byl v roce 1997 oceněn v rámci projektu GIP Evropské unie a skupiny G7 za přínos pro vytváření informační společnosti.