Ochrana přírody a jiné činnosti
Brontosaurus Praha 7
Ochrana přírody

koordinuje dále Pavel a Honza Činčera
spolupracujeme s Pražskou botanickou zahradou v Troji

Ochrana přírody je druhou z nejstarších a nejtradičnějších činností organizace Brontosaurus Praha 7. Kromě práce, kterou odvedeme v rámci letních akcí a víkendů pro různá CHKO, spolupracujeme již od 80. let s Pražskou botanickou zahradou v Troji. V průběhu 90. let se naše činnost nejvíce soustředila na dvě lokality, o které se pravidelně staráme - Haltýř a Černou rokli, které jsou součástí národních přírodních památek Havránka a Pdhoří. Za rok zorganizujeme zhruba desítku brigád s průměrnou účastí 10 lidí a pracovní dobou 6 hodin. Nejtypičtější činností v těchto lokalitách je pravidelné vysekávání náletových dřevin a stavba a údržba naučné stezky.


Ostatní

Spolupracovali jsme na uspořádání dvou seminářů Informační zdroje v oblasti životního prostředí (prosinec 1996), na vedení Večerní školy organizátorů ekologické výchovy (na Pražském ekologickém centru, říjen 1995 - duben 1996), spolupracujeme s Kanceláří Zeleného kruhu při hledání nové koncepce jejich činnosti, příležitostně organizujeme lekce ekologické výchovy na středních školách (jaro 1996), ...


Společenský život

Bylo by samozřejmě smutné, kdyby se naše činnost omezovala jenom na práci. A tak se již po léta pravidelně setkáváme v úterní večery v naší klubovně, zhruba jednou do měsíce uspořádáme nějakou víkendovou akcí, která je zpravidla spojena s prací na nějakém hradě nebo v chráněném území a někdy i s prvky ekologické výchovy, slavíme spolu konec roku a tak vůbec.


Co jsme neřekli ...

Nic z toho, co jsme kdy dělali a děláme, by nebylo možné bez práce, která není moc příjemná a navíc ani není tak vidět. Činnost Brontosaura Praha 7 schaluje jednou ročně Valná hromada. Vedení obou organizací a získávání financí na jejich udržení nese na zádech Pavel Činčera, účetnictví pro Brontosaurus Praha 7 vede již po desetiletí Pavel Fanta, zaměstnáváme civilistu a přežít nám pomáhají i desítky dalších brigádníků, kteří přijdou byť jednou na brigádu, nebo něco ve svém volném čase zorganizují či udělají.