Kampaň za přijetí
Zákona o informacích o životním prostředí

Koordinuje Honza Činčera, Brontosaurus Praha 7, dále se podíleli: Milan Havel, Tereza Vaněčková a další.

Spolupracujeme s Danem Vondroušem (Hnutí Duha), Zuzanou Drhovou (Kancelář Zeleného kruhu), Tomášem Růžičkou (Environmental Partnership), Petrem Hlobilem (Program energetických úspor), JUDr. Petrem Kužvartem a Jankem Rovenským (Děti Země).

Na kampani se podílíme následujícími činnostmi:

Všechny informace o kampani najdete na stránce
http://www.ecn.cz/env/zp/pravoinf/