Dopravní kampaň
Dopravní kampaň byla organizována v letech 1996 a 1997. V současné době se naše organizace vyjádřuje k zamýšleným stavbám ovlivňujícím životní prostředí.

Koordinoval Jiří Neustupa, Brontosaurus Praha 7, dále se podíleli: Honza Činčera, Anka Hájková, Alča Pelantová, a další. spolupracovali jsme s: 01/30. ZO ČSOP Troja (Tomáš Just), Spolkem přátel Stromovky, Filipem Malým (Děti Země), Ondřejem Simonem, Vojtěchem Koteckým (Hnutí Duha).


Stromovka a doprava v Praze

Proti plánované trase městského komunikačního okruhu přes nejstarší pražský park Královská obora (Stromovka) jsme vystupovali již v letech 1988-9. V 90. letech se bohužel celý projekt byť v trochu jiné podobě objevil znovu. V roce 1993 jsme se dohodli na spolupráci s ČSOP Troja a s Dětmi Země a založili jsme Spolek přátel Stromovky, jako občanskou organizaci, určenou k hájení zájmů parku. Nejprve jsme svoje stanoviska posílali na různé odpovědné úřady a do sekretariátů politických stran, poté jsme na podzim 1994 uspořádali rozsáhlou petiční akci v regionu Prahy 6 a 7 (jejichž zastupitelstva vedení městského okruhu po hranici Stromovky prosazovali).

V roce 1995 jsme připomínkovali Územní plán hlavního města Prahy. Mezi tím (možná do jisté míry i naší zásluhou) se varianta okruhu, která byla ke Stromovce nejméně citlivá, ztratila z dalšího jednání. To vedlo k postupnému odumření Spolku přátel Stromovky (vydal ještě několik stanovisek k různým plánovaným stavebním zásahům ve Stromovce) a k rozpuštění naší volné koalice.


Automobilismus

Protože jsme přesvědčeni o nesprávnosti trendu nárůstu osobní automobilové dopravy a omezování linek dopravy hromadné, uspořádali jsme na Den Země 1996 ve spolupráci s ČSOP Troja uspořádali veliký happening před ministerstvem dopravy o tom, kam taková politika vede. Pracovníkům ministerstva a Magistrátu HMP jsme předali stanoviska Tržní vztahy v dopravě: konec éry automobilismu a Doprava v Praze - od špatného k ještě horšímu, která s námi spolu podepsalo ČSOP Troja, Děti Země, Český a Slovenský dopravní klub a Hnutí Duha. V prostorách Zeleného kruhu jsme uspořádali besedu o tržních vztazích v dopravě, na které jsme přesvědčovali o svých názorech náměstka ministra dopravy ing. Zeleného.


Dálnice

Od září 1996 probíhala dopravní kampaň ve znamení spolupráce s Hnutím Duha. Vystupujeme proti stavbě dálnice D3. Přihlásili jsme se do procesu EIA a napsali posudek k dokumentaci o dopadech výstavby dálnice a jejího provozování v úseku v podstatě od Prahy po Sázavu. Proběhla řada schůzek s pracovníky MŽP, starosty, ... Pomohli jsme zorganizovat dvě tiskové konference se zainteresovanými obcemi. Zkontaktovali jsme se s hornorakouskou zemskou vládou, která nechystá výstavbu dálnice na druhé stranice hranice. Kampaň skončila na jaře 1997 úspěchem - tj. rozhodnutím české vlády dálnici D3 nestavět.

V rámci podpory kampaně Dětí Země proti dálničnímu obchvatu Plzně podle varianty SUK2 jsme si zakoupili symbolický kousek pozemku na kopci Valík, který by měl být při výstavbě dálnice vybagrován. Zakoupením pozemku se výstavba komplikuje a s vlastníky (tedy i s námi) musí potom probíhat další jednání.