Publikační činnost

Od roku 1990 jsme vydali nebo spolupracovali na vydání následujících publikací:

Rady pro domácnosti

  • Jak na to ekologicky / Kropíková, Olga. - 2. vyd. - Praha: Brontosaurus Praha 7, 1994. - 37 s.
  • Odpady naše vizitka / Recyklační skupina. - 2. vyd. - Praha: BEZK, 1994. - 11 s.
    (v nákladu 35.000 ks bylo použito v okresech Světlá nad Sázavou, Jihlava a Havlíčkův Brod pro osvětu místních obyvatel).
  • Voda nad zlato / Sdružení Duha - KIPP. - Praha: BEZK, 1994. - 11 s.
  • Vzduch v našem bytě / Sdružení Duha -KIPP. - Praha: BEZK, 1994. - 11 s.
  • Teplo: jak si zatopit / Švancar, Martin; Brontosaurus Praha 7. - Praha: BEZK, 1994. - 11 s.
  • Světlo příjemné a ekologické / Švancar, Martin; Brontosaurus Praha 7. - Praha: BEZK, 1994. - 11 s.


Metodiky pro fundraisery nevládních organizací

  • Zelené finance: Financování neziskového sektoru - sport pro profesionály aneb Jak získat peníze na uskutečnění našich ekologických snů / Izbická, Helena. - Praha: Pražské regionální centrum Asociace Brontosaura; BEZK, 1994. - 125 s.
  • Fundraising 96: Finanční zdroje pro neziskové organizace / Marková, Helena. - Praha: Pražské regionální centrum Asociace Brontosaura, 1996. - 224 s.


Ekologická výchova


Odborné studie


Ostatní